ΑΝΘΟΣΤΗΛΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Τεμάχια ανά συσκευασία:1 ΤΕΜ