Διανομή μέσα στη Θεσσαλονίκη γίνεται για ποσό άνω των 50€