ΒΑΖ0 DEEP 0,212ml

SKU: ΒΑΖ-DEEP-212
Χωρητικότητα

212 ml

Κλείσιμο

Φ 58 Deep

Χρώμα

Λευκό

Ύψος

101.3 mm

Βάρος

150 gr