Καροτσι κούβας σφουγγαρίστρα από σκληρό πλαστικό,πολύ ανθεκτική,συμπεριλαμβάνεται και ο στίφτης.ξενοδοχείο.

Τεμάχια ανά συσκευασία:1 ΤΕΜ