ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ ΡΟΛΛΟ 10 ΜΕΤΡΑ -  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τεμάχια ανά συσκευασία:15 τεμ