ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ  -  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Τεμάχια ανά συσκευασία:10 ΤΕΜ