Οπτικό φορητό διαθλασίμετρο αλκοόλης

Μετράει την αλκοόλη στο κρασί,τσίπουρο κ.τ.λ

Λειτουργεί μόνο στο φώς της ημέρας με λίγες σταγόνες απο το δείγμα, είναι απόλυτα ακριβές και κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
Διαθέτει σκληρή θήκη  για προστασία και μεταφορά.

ΕΥΡΩΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
  Vol 0-80 %

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ακρίβεια: ±0.1 %
Ανάλυση: 0.1 %

Τεμάχια ανά συσκευασία:12 ΤΕΜ